Dette aftryk blev senest opdateret den 16. december 2023.

Ejeren af dette websted er:

Morten Pauch
Åstræde 7, 2630 Tåstrup
Danmark
E-mail: sales@paraply.is
Telefonnummer: 50150201
VAT ID: DK35982035

Den/de lovlige repræsentant(er) for Morten Pauch :

Morten Pauch

1. Generel

Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn.

2. Følgende oplysninger er obligatoriske i henhold til tysk lov.